top of page

תקנון האתר

תנאי השימוש וההזמנה באתר

 

ברוכים הבאים לאתר דנטל סנטר א.ר. בע"מ (להלן: "החברה"). טרם ביצוע ההזמנה באמצעות האתר בכל פעילות אחרת באמצעות האתר, הנך נדרש/ת לקרוא את תנאי השימוש וההזמנה בקפידה, שכן הינם מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הכניסה לאתר לרבות הזמנה באמצעותה, האחריות על המוצרים המוצעים, מועדי אספקתם, ופרטים חיוניים נוספים.

1. כללי

1.1. אתר האינטרנט דנטל סנטר א.ר. בע"מ משמש כחנות וירטואלית וקטלוג מקוונן להזמנת חומרים ומוצרים דנטליים המיועדים ללקוחות החברה.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת דנטל סנטר א.ר. בע"מ ח.פ. 512236175 מרחוב טברסקי 2, ת"א. לכל שאלה ניתן לפנות לחברה באמצעות טלפון 03-5626999 או בדואר אלקטרוני sales@dentalcenter-er.com בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00.

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.4 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני כל המינים.

1.5 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו.

1.6 מחירי הפריטים באתר אינם מהווים מחירי המוצרים ומשמשים רק לצורך העברת ההזמנה, מחירי הפריטים יעודכנו טלפונית לאחר קבלת בקשת ההזמנה.

1.7 ההזמנה באתר אינה מהווה אישור רכישה אלא רק בקשה להזמנה. לאחר קבלת הבקשה נציג המכירות יצור עמכם קשר לנתינת מחירי הפריטים ואישור זמינים הפריטים למשלוח מיידי או עתידי.

1.8 אישור ההזמנה טלפונית לכל איש המכירות כתוספת לבקשת ההזמנה באתר תהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל תקנון, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח באתר כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שיניים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.10  מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפונים ניידים לביו שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

2. הזמנת מוצרים

2.1 הזמנת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. ההזמנה אינה כוללת מחירים ולכן מחירי המוצרים יינתנו טלפונית באמצעות נציג המכירות.

2.2 טרם ביצוע ההזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.

2.3 בסיום איסוף המוצרים יש לוודא בטופס ההזמנה כי כל פרטי המזמין מדויקים ומלאים.

2.4 יש לאשר את פרטי ההזמנה ונכונות הפרטים בכדי למנוע תקלה בעת שליחת המוצרים.

2.5 לאחר אישור פרטי ההזמנה ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. יובהר כי אישור זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי הזמנתך נקלטו.

2.6 עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקת פרטי ההזמנה ונציג המכירות יצור קשר טלפוני על מנת לאשר את ההזמנה ולעדכן סטטוס ההזמנה.

2.7 יובהר, כי ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים להלן.

2.8 חיוב הלקוח יהיה בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. יובהר כי החברה אינה מחויבת להחזיק במלאי את כל המוצרים המופיעים באתר.

2.9 במקרה ולא התקבל אישור מהחברה במייל בגין קבלת ההזמנה, אנא צור קשר טלפוני שכן יש להניח כי חלה תקלה.

3. אופן ביצוע התשלום

3.1 התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי באופן טלפוני לאחר אישור ההזמנה, או בכל דרך הנקבעה מראש בין הלקוח לחברה.

3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים או להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים.

4. אספקת המוצרים והמשלוח

4.1 החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות ובמועדים המפורטים להלן.

4.2 ההזמנה תטופל תוך יום עסקים אחד. במידה והמוצרים המוזמנים זמינים במלאי ההזמנה תצא ממחסני החברה תוך יום עסקים אחד.

4.3 הזמנה לאזור המרכז תסופק ללקוח באמצעות חברת שליחים ביום למחרת במידה ופריטי ההזמנה זמינים במלאי.

4.4 הזמנה לאזור מחוץ לאזור המרכז תסופק באמצעות דואר שליחים/ישראל לפי אזור החלוקה של החברה תוך 3 ימים עסקים, במידה ופריטי ההזמנה זמינים              במלאי. משלוחים בעלות של 350 ש"ח לפני מע"מ ומעלה לא יחויבו בעלות המשלוח.

4.5 החברה תהא רשאית לספק הזמנה מחוץ לאזורי החלוקה כאמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתאום טלפוני בין החברה למזמין מראש.

4.6 דמי משלוח: במידה ואזור החלוקה אינו אזור המרכז יחויב המזמין בדמי משלוח במידה והזמנתו קטנה מסכום של 350 ש"ח לפני מע"מ. דמי המשלוח ישולמו עם        התשלום בגין ההזמנה.

5. מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנה

5.1 מדיניות ביטל הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ואין באמור בסעיף להלן לגרוע ממנו.

5.2 כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים על המזמין ליצור קשר את החברה לבקשת ביטול ההזמנה.

5.3 במקרה של ביטול הזמנה טרם קבלת המוצר, יאושר הביטול באם המוצר המוזמן אינו הוזמן ללקוח במיוחד מהספק בהזמנה מיוחדת או לחילופין טרם יצא דרכו מן הספק.

5.4 במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנשלח מוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת המוצרים בסניף החברה, כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעשה בו כל שימוש. בנוסף, במידה ולא הוזמן במיוחד עבור המזמין. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספים/ או בכל זיכוי אחר. באם נפתחה האריזה, נעשה שימוש במוצר, לא ניתן יהיה להחזירו אלא אם היה המוצר מקולקל או פגום. החברה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר/ים שהוחזר/ו.

5,5 היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, במידה ומזמין לא הודיע לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 7 ימי עסקים מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ולמזמין לא תהא כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

5.6 רק לאחר החזרת המוצרים לחברה בפועל, יזוכה המזמין במחיר ששילם עבור המוצרים שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח.

6. מחירים

6.1 מחירי המוצרים אינם מופיעים באתר למעט המוצרים המכרים במבצע. המחיר המוצג 0.01 ש"ח לכל הפריטים הינו מיועד רק לצורך יכולת ביצוע ההזמנה. מחירי הפריטים יסופקו טלפונית לאחר קבלת ההזמנה באתר החברה.

6.2 מוצרים המוצגים במבצע יוצגו עם מחירי המבצע התקפים לזמן המבצע בלבד.

7. מבצעים, הטבות והנחות

7.1 החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות או הנחות אלה, להחליפם את לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

8. פרטיות

8.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם. מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

8.2 יובהר כי החברה אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא"ל לצורך אספקת שירות ההזמנה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.

8.3 השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע והחברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות את המזמין באמצעות דוא"ל ו/או פניה טלפונית למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלוונטיות וכל עוד לא הודיע המזמין אחרת.

8.4 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו נאישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר, למעט מקרים משפטיים.

9. אחריות

9.1 החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר.

9.2 התמונות והמידע באתר הינם להמחשה בלבד והחברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצרים. חרף האמור, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מי דיוקים או שגיאות כאמור.

9.3 החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו לא תקינים - אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.

10. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של דנטל סנטר א.ר. בע"מ, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לעביר לציבור, לשנות, לעבד, למכור כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה.

11. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון  זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

bottom of page